Ανακοινώσεις – δελτία τύπου    
• 14-08-2018
  Φθινοπωρινή Προσφορά  
• 12-08-2018
  24ωρη Απεργία Π.Ν.Ο. 03/09/2018  
• 14-05-2018
  24ωρη Απεργία Π.Ν.Ο. 30/5/2018  
• 23-04-2018
  Απεργία Π.Ν.Ο. 1/5/2018