Ανακοινώσεις – δελτία τύπου    
• 25-01-2018
  Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες 25/1/2018  
• 24-01-2018
  Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες 24/1/2018  
• 18-01-2018
  Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες 18/1/2018  
• 09-01-2018
  Δελτίο τύπου - Απεργία 12/1/2018